Inzicht krijgen in je serviceproces

Waarom inzicht krijgen in je serviceproces zo belangrijk is

De allereerste stap voordat we processen kunnen verbeteren is het verkrijgen van inzicht. Dit geldt wanneer je:

  • kosten wil beheersen in het serviceproces;
  • kansen ziet om de dienstverlening naar klanten te verbeteren;
  • omzet wil maximaliseren.

 

Zonder inzicht zijn bovenstaande zaken niet te realiseren. Let’s start at the beginning!

Inzicht krijgen

 

Ervaringen uit het werkveld

Service professionals zien ook het belang van inzicht krijgen in service management. In recent onderzoek uit ‘State of Service’ is naar voren gekomen dat 79% van de service professionals aangeeft dat het onmogelijk is goede klantenservice te verlenen zonder een volledig beeld te hebben van de interacties met klanten en de complete context van de service.

Naast dat dit inzicht nodig is om goede klantenservice te verlenen, kan met dit inzicht ook bepaald worden waar de dienstverlening verbeterd kan worden. Om processen op het gebied van service management te verbeteren is inzicht verkrijgen dus een noodzakelijke eerste stap.

 

Uitdagingen in de service- en onderhoudssector

Daarnaast vragen andere grote uitdagingen waar servicebedrijven voor staan om meer inzicht in het serviceproces. Een van de grootste uitdaging waar de service- en onderhoudssector voor staat is de schaarste aan technisch geschoold personeel.

Het wordt dan nog belangrijker om het field serviceproces te optimaliseren, zodat de serviceactiviteiten zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden en de monteur ingezet kan worden voor zoveel mogelijk sleuteltijd. Inzicht krijgen in de verschillende serviceactiviteiten die bij de klant worden uitgevoerd helpt om de service vervolgens efficiënter uit te voeren. Bijvoorbeeld inzicht in de first-time-fix-rate kan de eerste stap zijn om verbetermogelijkheden bloot te leggen. Technologie kan hierbij als springplank dienen om inzicht te krijgen in de serviceprocessen en vervolgens dienstverlening verder te optimaliseren.

 

Technologie als springplank voor optimalisatie

Gebruik maken van één digitaal platform voor service opent de weg om verder te optimaliseren. Het elimineren van de papierstroom of aparte tooling die gemoeid is met service is daarbij de eerste stap. Dit zorgt ervoor dat alle service activiteiten, voorraden, historie op het asset, en de verschillende klantinteracties digitaal en eenvoudig inzichtelijk zijn.

 

Kansen benutten door interactie met andere afdelingen

Daarnaast kan door deze technologie service ook met andere afdelingen als verkoop en marketing worden verbonden. Hierdoor kunnen kansen die serviceverlening met zich meebrengt beter benut worden.

Naast dat de informatie eenvoudiger inzichtelijk is, zorgt service management tooling er ook voor dat de informatie sneller beschikbaar is voor bijvoorbeeld de facturatie afdeling. Doordat de verbruikte materialen en uren sneller gekend zijn kan de factuur sneller de deur uit richting de klant en wordt daarmee ook de order-to-cash tijd verbeterd.

 

Start met het digitaliseren van je proces

Wil je snel starten met het digitaliseren van processen, het verkrijgen van inzicht en het verbeteren van de serviceprocessen binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Laat je inspireren

 

Blog

Als serviceorganisatie wil je maximale waarde creëren, voor je klanten en jezelf. Het ontwikkelen van een goed proces om je service management te verbeteren is dan ook met recht een reis te noemen. Hoe deze reis eruit ziet? Wij gidsen je er doorheen!

Blog

In onze vorige blog bespraken we de eerste stap in de service management reis: inzicht krijgen. Je hebt je processen scherp in beeld, alle papierstromen zijn gedigitaliseerd en alle service informatie is centraal beschikbaar. Nu ben je klaar om deze basis te gebruiken om kosten te beheersen.

BlueHike oplossingen

Het implementeren van Field Service complex en kostbaar? Niet met BlueHike’s Rapid Deployment Solution! Met RDS minimaliseer je de initiële investeringen, risico’s en onzekerheden die gewoonlijk gepaard gaan met IT implementaties. Zo zorgen we voor een vliegende start!