Release Notes Salesforce Field Service – Summer ’23

6 nieuwe features binnen Salesforce Field Service

In dit artikel zoomen we in op de 6 features binnen Salesforce Field Service waar wij het meest enthousiast van worden.

1. Offsite Service Appointments

2. Work Capacity Limit (Closed-Beta)

3. Predictive Usage-Based Preventive Maintenance

4. Document Builder (Pilot)

5. Follow-up Appointment

6. Offline Images

 

Resource Pillar

Offsite Service Appointments

Door de snelle technologische ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van service kunnen steeds meer klanten remote geholpen worden met hun problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan VRA (Visual Remote Assistant), wat volledig geïntegreerd in Salesforce kan worden opgezet. Op deze manier kunnen er meer klanten geholpen worden in minder tijd doordat de benodigde reistijd verminderd wordt. Hierdoor kun je in tijden van personeelsschaarste zoveel mogelijk klanten service verlenen. Echter wil je natuurlijk ook dat deze afspraken meegenomen kunnen worden in de planning.

Vanaf de aankomende release is het dan ook mogelijk om bij afspraken aan te geven of het nodig is om op locatie te komen of dat de afspraak remote afgehandeld kan worden. Mocht er aangegeven zijn dat deze afspraak remote plaats kan vinden dan zal Salesforce deze taak gaan plannen zonder reistijd toe te voegen. Hierdoor kunnen online afspraken ook meegenomen worden in de optimalisatie van de planning waardoor je je medewerkers nog efficiënter in kunt zetten.

 

Work Capacity Limit (Closed-Beta)

De volgende feature komt alleen nog beschikbaar voor een beperkte groep Salesforce gebruikers. Deze gebruikers zullen de feature eerst gebruiken en evalueren voordat hij beschikbaar komt voor alle gebruikers. Toch willen wij jullie deze feature niet onthouden omdat het een bruikbare toevoeging is. Hiermee voegt Salesforce namelijk de mogelijkheid toe om de toegewezen capaciteit te limiteren voor bepaalde soorten werk.

In de praktijk houdt dit in dat het mogelijk wordt om capaciteit vrij te houden voor bepaalde type opdrachten. Denk hierbij aan het limiteren van installaties of preventief onderhoud om ervoor te zorgen dat er capaciteit overblijft om urgent werk op de dag zelf uit te voeren. Zo hoeft een planner geen rekening dat er capaciteit open blijft voor noodgevallen of installaties, maar wordt dit automatisch door het systeem gedaan.

 

Asset Pillar

Predictive Usage-Based Preventive Maintenance

Om zoveel mogelijk downtime voor je assets te voorkomen wil je zorgen dat je al onderhoud verricht voordat er iets defect raakt, ook wel preventief onderhoud genoemd. Je kunt dit preventieve onderhoud na een vooraf bepaalde tijd plegen, maar dat is in veel gevallen geen goede indicator of er onderhoud aan het asset benodigd is. Vaak is onderhoudsbeheer op basis van de hoeveelheid van gebruik een betere indicator voor het moment dat een asset onderhoud nodig heeft.

Voor een dergelijke manier van onderhoudsbeheer wordt er per asset een bepaalde hoeveelheid gebruik vastgesteld, op basis waarvan onderhoudstaken worden gepland. Deze manier van onderhoudsbeheer op basis van gebruik leidt tot kostenbesparing doordat er minder overbodig onderhoud gedaan wordt. Daarnaast verlaagt het de stilstand van de assets, omdat er na een bepaalde hoeveelheid gebruik automatisch een onderhoudstaak wordt aangemaakt. Binnen Salesforce is het vanaf deze Summer release mogelijk om dergelijke onderhoudsplannen op te stellen op basis van het gebruik. Er wordt dan een onderhoudstaak aangemaakt net voordat de bepaalde gebruiksdrempel van de asset overschreden dreigt te worden.

 

Foundation Pillar

Document Builder (Pilot)

Na afloop van een serviceafspraak wil je de klant uiteraard op de hoogte stellen van de bevindingen of werkzaamheden die zijn gedaan tijdens de serviceafspraak, maar ook voor interne verslaglegging kan dit handig zijn. Om te helpen uniformiteit te creëren in deze documentatie wordt er door Salesforce tijdens de Summer release een pilot gestart met de ‘Document Builder’. Ondanks dat het hier om een pilot gaat is dit wat ons betreft zo’n mooi vooruitzicht dat we jullie deze niet wilden onthouden.

De ‘Document Builder’ biedt de mogelijkheid om templates op te stellen voor te versturen rapportages. Hierin heb je de vrijheid om zelf de lay-out aan te passen van de documenten die opgemaakt worden naar aanleiding van de afspraak bij de klant. Hier kunnen onder andere afbeeldingen, tekstvelden en handtekeningen aan toegevoegd worden. Daarnaast is dit mogelijk binnen jullie eigen huisstijl voor documenten, zodat alle documenten hetzelfde uiterlijk hebben. Door deze eigenschappen is dit een krachtigere tool ten opzichte van de huidige standaard service report templates.

 

Mobile Pillar

Zoals al besproken in onze blog over de Spring Release Notes ’23 zijn Lightning Web Components (LWCs) recent beschikbaar gekomen in de Field Service Mobile app. Door gebruik te maken van LWCs wordt de mogelijkheid gecreëerd om de Field Service Mobile app steeds meer op de behoefte van de klant aan te passen. Ook tijdens de Summer Release zullen er weer een aantal van deze ‘bouwstenen’ worden toegevoegd. Twee van deze toevoegingen springen er wat ons betreft extra uit:

Follow-up appointment

Door deze nieuwe feature hoeft er geen extra contactmoment met de klant meer plaats te vinden voor het maken van een follow-up afspraak. Als een servicemonteur bijvoorbeeld constateert dat er nog een extra afspraak nodig is om een bepaalde reparatie te volbrengen, dan kan deze monteur vanuit zijn Field Service Mobile app meteen een nieuwe afspraak maken met de klant op de gewenste dag en tijd.

 

 

Offline Images

De andere LWC die van grote toegevoegde waarde kan zijn is het toevoegen van afbeeldingen aan een serviceafspraak, wanneer het device offline is. De toegevoegde waarde hiervan is dat een medewerker niet verbonden hoeft te zijn met het internet om een afbeelding toe te voegen aan de serviceafspraak in zijn Field Service Mobile app. Deze foto wordt dan geüpload op het moment dat het mobiele apparaat van de medewerker weer verbinding heeft met het internet, zonder dat de medewerker hier iets voor hoeft te doen of hier iets van merkt.

 

Meer weten over de Salesforce Release Notes (Summer '23) voor Salesforce Field Service?

Heb je interesse in de release notes voor Salesforce Field Service? Je leest ze hier. Wil je weten hoe de nieuwe features jouw organisatie kunnen helpen? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.