Release Notes Salesforce Field Service – Spring ’23

Verdere verbeteringen aan Enhanced Scheduling and Optimization (ES&O)

Een aantal releases geleden werd ES&O aangekondigd als opvolger van de huidige optimalisatie. Door de nieuwe architectuur is de optimalisatie efficiënter, beter schaalbaar en wordt de kwaliteit van de gemaakte planning verbeterd. In de ‘oude’ opzet werd er een optimalisatie verzoek naar een externe service gestuurd. Met ES&O gebeurt de optimalisatie native op het Hyperforce-platform, wat een raamwerk biedt om nieuwe innovatieve functionaliteit te implementeren en optimalisatie naar een hoger niveau te tillen.

Er wordt hard gewerkt aan het verder verbeteren van ES&O. In de laatste releases zijn al meerdere functionaliteiten toegevoegd zoals ondersteuning van meerdere travel modi, appointment sliding tijdens afspraak boeken en flexibelere inrichting van de automatische jobs. In deze release willen we deze 2 toevoegingen uitlichten:

  • Optimization Hub Dashboard voor In-Day optimalisatie: De verbeteringen die de optimalisatie doorvoert zijn vanaf ES&O zichtbaar in één uniforme hub. In deze release is dat nu ook mogelijk voor de optimalisatie runs voor de in-dag planning. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de optimalisatie van de planning die gedurende de dag loopt te monitoren. En het effect van automatische planning concreet en tastbaar te laten zien op de organisatorische KPI’s.

Optimization Hub Dashboard voor In-Day optimalisatie

  • Verdere uitbreiding op complex work (Multi Stage Tasks): Voorheen was het in optimalisatie enkel mogelijk te werken met maximaal 2 opdrachten met een start-start afhankelijkheidsrelatie. Vanaf deze release is het ook mogelijk om datzelfde tot een ketting van 5 taken te doen.

 

 

Verschuif van reactieve naar voorspellende service modellen met Asset Attributes

Het goed kunnen bijhouden van de asset data is cruciaal in het juist aansturen van onderhoud. Vaak is het efficiënter om een onderdeel preventief te vervangen als eigenschappen bepaalde waarden overschrijden. Om dat te kunnen bepalen moet een systeem dan wel de mogelijkheden bieden om die data te volgen en analyseren. Als deze informatie vervolgens op de juiste manier gebruikt wordt kunnen servicemanagers de verschuiving maken van reactieve naar voorspellende servicemodellen. 

Met Asset Attributes wordt een datamodel geïntroduceerd waarin deze waarden eenvoudig kunnen worden vastgelegd zonder dat er extra velden nodig zijn op het asset object. Op deze manier kunnen eigenschappen als de temperatuur, tellerstanden of bijvoorbeeld trillingsniveaus worden opgevoerd met hun bijbehorende drempelwaardes. Deze kunnen gebruikt worden om te volgen, analyseren en triggers of waarschuwingen te geven als de drempelwaarde overschreden wordt.

 

Betrek de klant nog beter bij het serviceproces met Appointment Assistant

De Appointment Assistant binnen Salesforce Field Service wordt gebruikt om klanten nauw te betrekken bij het serviceproces en proactief te informeren over de service. Klanten konden al live meekijken met de geschatte aankomsttijd en invloed uitoefenen op hun afspraken door te annuleren of herplannen. 

Vanaf deze release is er meer interactie met de klant mogelijk en kan de klant zelf zijn adres wijzigen. Daarnaast wordt het mogelijk voor de klant (wanneer dat gewenst is) om invloed uit te oefenen (annuleren of herplannen) als de medewerker al onderweg is. Deze medewerker ontvangt hiervan een notificatie op zijn mobiele apparaat en is zo direct op de hoogte van de wijziging.  

 

Lightning Web Components in Field Service Mobile (GA)

Een van de grootste stappen voorwaarts in deze release is het toevoegen Lightning Web Components in de Field Service Mobile app. Met Lightning Web Components wordt de mogelijkheid geboden om de User Interface uit te breiden en aan te passen aan de wensen van de klant, gebruikmakend van de robuuste offline mogelijkheden van de field service mobile app. Het gebruik van deze componenten zorgt ervoor dat we de UI beter aan kunnen laten sluiten op de specifieke use-cases van klanten, maar ook volledig nieuwe functionaliteiten kunnen bieden.

Een aantal voorbeelden die al door Salesforce worden aangereikt zijn het zoeken naar records (zoals materialen) in de buurt, het mogelijk maken om direct binnen de app annotaties op een gemaakte foto toe te voegen of bijvoorbeeld eigen afspraken te herplannen. Het toevoegen van deze features aan de Field Service mobile app zorgt ervoor dat de app naadloos aan kan sluiten bij de processen die bij de klant ondersteund dienen te worden.

 

 

Meer weten over de Salesforce Release Notes (Spring '23) voor Salesforce Field Service?

Voor de geïnteresseerden zijn de nieuwe release notes voor Salesforce Field Service hier te vinden. Wil je meer weten over hoe de nieuwe features toegevoegde waarde voor jouw organisatie kunnen bieden? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.